SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Learn to Chant – Hanuman Arati
April 21st, 2013 by Sowmya

Hanuman Arati
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=9mcDj5qR5H8&hl=en&fs=1&]
LYRICS:

ENGLISH
SANSKRIT / HINDI
TAMIL
TELUGU
MALAYALAM
KANNADA

ENGLISH LYRICS
āratī kījai hanumāna lalā kī |
duṣṭa dalana raghunātha kalā kī ||

jākē bala sē girivara kām̐pē, rōga dōṣa jākē nikaṭa na jhām̐kē|
aṁjani putra mahā baladāyī, saṁtana kē prabhu sadā sahāyī|| āratī kījai hanumāna lalā kī |

dē bīṛā raghunātha paṭhāyē, laṁkā jāya siyā sudhi lāyē|
laṁkā sau kōṭi samudra sī khāī, jāta pavanasuta bāra na lāī || ārati kījai hanumāna lalā kī |

laṁkā jāri asura saṁhārē, siyā rāmajī kē kāja saṁvārē |
lakṣmaṇa mūrchita paṛē sakārē, āna saṁjīvana prāṇa ubārē || āratī kījai hanumāna lalā kī |

paiṭhi pātāla tōṛi yama kārē, ahirāvana kī bhujā ukhārē |
bām̐yē bhujā asuradala mārē, dāhinē bhujā saṁta jana tārē || ārati kījai hanumāna lalā kī |

sura nara muni jana ārati utārē, jaya jaya jaya hanumāna ucārē |
kaṁcana thāra kapūra lau chāī, āratī karatī aṁjanā māī || āratī kījai hanumāna lalā kī |

jō hanumāna jī kī ārati gāvē, basi vaikuṇṭha parama pada pāvē |
āratī kījai hanumāna lalā kī| duṣṭa dalana raghunātha kalā kī ||
Return to Top
SANSKRIT/HINDI LYRICS
आरती कीजै हनुमान लला की ।
दुष्ट दलन रघुनाथ कला की ॥

जाके बल से गिरिवर काँपे, रोग दोष जाके निकट न झाँके।
अंजनि पुत्र महा बलदायी, संतन के प्रभु सदा सहायी॥ आरती कीजै हनुमान लला की ।

दे बीड़ा रघुनाथ पठाये, लंका जाय सिया सुधि लाये।
लंका सौ कोटि समुद्र सी खाई, जात पवनसुत बार न लाई ॥ आरति कीजै हनुमान लला की ।

लंका जारि असुर संहारे, सिया रामजी के काज संवारे ।
लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन संजीवन प्राण उबारे ॥ आरती कीजै हनुमान लला की ।

पैठि पाताल तोड़ि यम कारे, अहिरावन की भुजा उखारे ।
बाँये भुजा असुरदल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे ॥ आरति कीजै हनुमान लला की ।

सुर नर मुनि जन आरति उतारे, जय जय जय हनुमान उचारे ।
कंचन थार कपूर लौ छाई, आरती करती अंजना माई ॥ आरती कीजै हनुमान लला की ।

जो हनुमान जी की आरति गावे, बसि वैकुण्ठ परम पद पावे ।
आरती कीजै हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की ॥

Return to Top
TAMIL LYRICS
ஆரதீ கீஜை ஹனுமான லலா கீ |
து³ஷ்ட த³லன ரகு⁴னாத² கலா கீ ||

ஜாகே ப³ல ஸே கி³ரிவர காம்பே, ரோக³ தோ³ஷ ஜாகே நிகட ந ஜா²ங்கே|
அஞ்ஜனி புத்ர மஹா ப³லதா³யீ, ஸந்தன கே ப்ரபு⁴ ஸதா³ ஸஹாயீ|| ஆரதீ கீஜை ஹனுமான லலா கீ |

தே³ பீ³ஃ‌டா³ ரகு⁴னாத² படா²யே, லங்கா ஜாய ஸியா ஸுதி⁴ லாயே|
லங்கா ஸௌ கோடி ஸமுத்³ர ஸீ கா²ஈ, ஜாத பவனஸுத பா³ர ந லாஈ || ஆரதி கீஜை ஹனுமான லலா கீ |

லங்கா ஜாரி அஸுர ஸம்ʼஹாரே, ஸியா ராமஜீ கே காஜ ஸம்ʼவாரே |
லக்ஷ்மண மூர்சி²த பஃ‌டே³ ஸகாரே, ஆன ஸஞ்ஜீவன ப்ராண உபா³ரே || ஆரதீ கீஜை ஹனுமான லலா கீ |

பைடி² பாதால தோஃ‌டி³ யம காரே, அஹிராவன கீ பு⁴ஜா உகா²ரே |
பா³ம் ̐யே பு⁴ஜா அஸுரத³ல மாரே, தா³ஹினே பு⁴ஜா ஸந்த ஜன தாரே || ஆரதி கீஜை ஹனுமான லலா கீ |

ஸுர நர முனி ஜன ஆரதி உதாரே, ஜய ஜய ஜய ஹனுமான உசாரே |
கஞ்சன தா²ர கபூர லௌ சா²ஈ, ஆரதீ கரதீ அஞ்ஜனா மாஈ || ஆரதீ கீஜை ஹனுமான லலா கீ |

ஜோ ஹனுமான ஜீ கீ ஆரதி கா³வே, ப³ஸி வைகுண்ட² பரம பத³ பாவே |
ஆரதீ கீஜை ஹனுமான லலா கீ| து³ஷ்ட த³லன ரகு⁴னாத² கலா கீ ||

Return to Top
TELUGU LYRICS
ఆరతీ కీజై హనుమాన లలా కీ |
దుష్ట దలన రఘునాథ కలా కీ ||

జాకే బల సే గిరివర కాఁపే, రోగ దోష జాకే నికట న ఝాఁకే|
అంజని పుత్ర మహా బలదాయీ, సంతన కే ప్రభు సదా సహాయీ|| ఆరతీ కీజై హనుమాన లలా కీ |

దే బీడా రఘునాథ పఠాయే, లంకా జాయ సియా సుధి లాయే|
లంకా సౌ కోటి సముద్ర సీ ఖాఈ, జాత పవనసుత బార న లాఈ || ఆరతి కీజై హనుమాన లలా కీ |

లంకా జారి అసుర సంహారే, సియా రామజీ కే కాజ సంవారే |
లక్ష్మణ మూర్ఛిత పడే సకారే, ఆన సంజీవన ప్రాణ ఉబారే || ఆరతీ కీజై హనుమాన లలా కీ |

పైఠి పాతాల తోడి యమ కారే, అహిరావన కీ భుజా ఉఖారే |
బాఁయే భుజా అసురదల మారే, దాహినే భుజా సంత జన తారే || ఆరతి కీజై హనుమాన లలా కీ |

సుర నర ముని జన ఆరతి ఉతారే, జయ జయ జయ హనుమాన ఉచారే |
కంచన థార కపూర లౌ ఛాఈ, ఆరతీ కరతీ అంజనా మాఈ || ఆరతీ కీజై హనుమాన లలా కీ |

జో హనుమాన జీ కీ ఆరతి గావే, బసి వైకుంఠ పరమ పద పావే |
ఆరతీ కీజై హనుమాన లలా కీ| దుష్ట దలన రఘునాథ కలా కీ ||

Return to Top
MALAYALAM LYRICS
ആരതീ കീജൈ ഹനുമാന ലലാ കീ |
ദുഷ്ട ദലന രഘുനാഥ കലാ കീ ||

ജാകേ ബല സേ ഗിരിവര കാമ്പേ, രോഗ ദോഷ ജാകേ നികട ന ഝാങ്കേ|
അഞ്ജനി പുത്ര മഹാ ബലദായീ, സന്തന കേ പ്രഭു സദാ സഹായീ|| ആരതീ കീജൈ ഹനുമാന ലലാ കീ |

ദേ ബീഡാ രഘുനാഥ പഠായേ, ലങ്കാ ജായ സിയാ സുധി ലായേ|
ലങ്കാ സൗ കോടി സമുദ്ര സീ ഖാഈ, ജാത പവനസുത ബാര ന ലാഈ || ആരതി കീജൈ ഹനുമാന ലലാ കീ |

ലങ്കാ ജാരി അസുര സംഹാരേ, സിയാ രാമജീ കേ കാജ സംവാരേ |
ലക്ഷ്മണ മൂർഛിത പഡേ സകാരേ, ആന സഞ്ജീവന പ്രാണ ഉബാരേ || ആരതീ കീജൈ ഹനുമാന ലലാ കീ |

പൈഠി പാതാല തോഡി യമ കാരേ, അഹിരാവന കീ ഭുജാ ഉഖാരേ |
ബാംയേ ഭുജാ അസുരദല മാരേ, ദാഹിനേ ഭുജാ സന്ത ജന താരേ || ആരതി കീജൈ ഹനുമാന ലലാ കീ |

സുര നര മുനി ജന ആരതി ഉതാരേ, ജയ ജയ ജയ ഹനുമാന ഉചാരേ |
കഞ്ചന ഥാര കപൂര ലൗ ഛാഈ, ആരതീ കരതീ അഞ്ജനാ മാഈ || ആരതീ കീജൈ ഹനുമാന ലലാ കീ |

ജോ ഹനുമാന ജീ കീ ആരതി ഗാവേ, ബസി വൈകുണ്ഠ പരമ പദ പാവേ |
ആരതീ കീജൈ ഹനുമാന ലലാ കീ| ദുഷ്ട ദലന രഘുനാഥ കലാ കീ ||

Return to Top
KANNADA LYRICS
ಆರತೀ ಕೀಜೈ ಹನುಮಾನ ಲಲಾ ಕೀ |
ದುಷ್ಟ ದಲನ ರಘುನಾಥ ಕಲಾ ಕೀ ||

ಜಾಕೇ ಬಲ ಸೇ ಗಿರಿವರ ಕಾಂಪೇ, ರೋಗ ದೋಷ ಜಾಕೇ ನಿಕಟ ನ ಝಾಂಕೇ|
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಮಹಾ ಬಲದಾಯೀ, ಸಂತನ ಕೇ ಪ್ರಭು ಸದಾ ಸಹಾಯೀ|| ಆರತೀ ಕೀಜೈ ಹನುಮಾನ ಲಲಾ ಕೀ |

ದೇ ಬೀಡಾ಼ ರಘುನಾಥ ಪಠಾಯೇ, ಲಂಕಾ ಜಾಯ ಸಿಯಾ ಸುಧಿ ಲಾಯೇ|
ಲಂಕಾ ಸೌ ಕೋಟಿ ಸಮುದ್ರ ಸೀ ಖಾಈ, ಜಾತ ಪವನಸುತ ಬಾರ ನ ಲಾಈ || ಆರತಿ ಕೀಜೈ ಹನುಮಾನ ಲಲಾ ಕೀ |

ಲಂಕಾ ಜಾರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ, ಸಿಯಾ ರಾಮಜೀ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ |
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ಛಿತ ಪಡೇ಼ ಸಕಾರೇ, ಆನ ಸಂಜೀವನ ಪ್ರಾಣ ಉಬಾರೇ || ಆರತೀ ಕೀಜೈ ಹನುಮಾನ ಲಲಾ ಕೀ |

ಪೈಠಿ ಪಾತಾಲ ತೋಡಿ಼ ಯಮ ಕಾರೇ, ಅಹಿರಾವನ ಕೀ ಭುಜಾ ಉಖಾರೇ |
ಬಾಂಯೇ ಭುಜಾ ಅಸುರದಲ ಮಾರೇ, ದಾಹಿನೇ ಭುಜಾ ಸಂತ ಜನ ತಾರೇ || ಆರತಿ ಕೀಜೈ ಹನುಮಾನ ಲಲಾ ಕೀ |

ಸುರ ನರ ಮುನಿ ಜನ ಆರತಿ ಉತಾರೇ, ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹನುಮಾನ ಉಚಾರೇ |
ಕಂಚನ ಥಾರ ಕಪೂರ ಲೌ ಛಾಈ, ಆರತೀ ಕರತೀ ಅಂಜನಾ ಮಾಈ || ಆರತೀ ಕೀಜೈ ಹನುಮಾನ ಲಲಾ ಕೀ |

ಜೋ ಹನುಮಾನ ಜೀ ಕೀ ಆರತಿ ಗಾವೇ, ಬಸಿ ವೈಕುಂಠ ಪರಮ ಪದ ಪಾವೇ |
ಆರತೀ ಕೀಜೈ ಹನುಮಾನ ಲಲಾ ಕೀ| ದುಷ್ಟ ದಲನ ರಘುನಾಥ ಕಲಾ ಕೀ ||

Return to Top

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply


XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© (C) http://www.mantraaonline.com/. All rights reserved.